ProVia PolVis – Syns Du när det gäller?

Postad 2015-02-12

ProVia PolVis är en fordonsmonterad LED-skylt, utvecklad i nära samarbete med Polisen.
Tack vare det aktiva budskapet ägnar trafikanter full uppmärksamhet på trafiksituationen.

Programmerbar med upp till 12 olika vägmärken och textbudskap. Dessutom kan två blå och/eller gula LED varningsljus kopplas på. Samtliga budskap framställstydligt med högintensiva LED-dioder med hög skärpa.

Provia_polvis2