Kvalitetsarbete

Kvalitetspolicy

Vi sätter alltid kundens krav och förväntningar i centrum. Det är därför vår uppgift att säkerställa rutiner och arbetsförfarande för att tillgodose kunden med högsta kvalitet och service. Samtliga anställda är ansvariga för kvalitet och service i alla led: Från första kontakten till leverans av våra produkter och tjänster.

Vårt mål är att leverera rätt produkt i rätt tid och till rätt plats.