Speed Stop

Speed Stop monteras växelvis på ställen där man önskar få ner farten på trafiken. Tack vare att Speed Stop monteras med mellanrum mellan varje enhet kan cyklister och gångtrafikanter ta sig fram obehindrat.

Detaljerad information

Artnr. 06.0480.00 Speed Stop farthinder med cat´s eye reflektor
Diameter: 220 mm
Höjd: 60 mm