Leitboy markfäste

Med Leitboy markfäste ges möjlighet att montera en Leitboyskärm, eller en Leitboypoller var som helst, vid refuger, på sidan av farthinder, körgårdar. etc. Markfästet passar i de vanliga rör- och betongfundamenten.

Detaljerad information

Artnr. 03.0279.02 Leitboy markfäste för nedslagning eller betongfundament diam 60 mm