DUO-RAIL® konstruktion

Systemet DUO-RAIL® består av baselement som snabbt sätts ihop med ett inbyggt snabbkopplingssystem.

 

Måttskiss

Kapacitetsklassen kan ökas snabbt och enkelt genom att Duo-Rail-systemets övre sektioner monteras. Det innebär att samma system kan anpassas för en mängd olika användningsområden.

 

 

 

 

test-1 En genomtänkt konstruktion
• mobil stålbarriär med sluten yta och åtkomlig bas
• moduluppbyggd konstruktion
• specialkonstruktion som möjliggör obegränsat dräneringsflöde
• optimerad totalbredd som tar hänsyn till alla säkerhetsrelevanta aspekter vid situationer med mötande trafik

 

 

test-2Hög prestanda
• uppfyller kraven för såväl temporära som permanenta vägsäkerhetssystem
• små eller inga skador, inte ens vid påkörning av tunga fordon
• ingen förankring vid start-/slutsektioner som kan påverka systemets prestanda

 

 

Test-3Bara fördelar
• idealiskt system för temporära och permanenta lösningar
• den moduluppbyggda konstruktionen ersätter en mängd kostsamma system
• stor flexibilitet för hantering av olika situationer på vägarbetsplatser
• monteras snabbt med en innovativ snabbkopplingsmekanism
• stor transportkapacitet tack vare optimerade lastkvantiteter
• den moduluppbyggda konstruktionen underlättar lagerlogistiken.
• hållbar systemuppbyggnad för minsta tänkbara underhåll