Mini-guard montering

En standardtrailer kan till arbetsplats leverera 336 m MINI-GUARD (224 st element). MINI-GUARD monteras snabbt för hand. Störningen för trafikflödet är minimal. En arbetsgrupp av 3-4 personer kan montera så mycket som 2000 m per dag. Montering sker genom att man skjuter ihop elementen. Sammanlänknings-rör trycks in från toppen och håller elementen på plats.

miniguard-mont-1 miniguard-mont-2 miniguard-mont-3
Förankring i vägbanan är nödvändig endast i början och i slutet.

Underhåll
Vanligtvis är det minimala skador på MINI-GUARD vid typiska vägarbetsplatser. Om reparation är nödvändig är elementen helt raka, så detta går fort. Oftast är det bara att lägga ut barriären på nytt.
Lagring
MINI-GUARD häckar kan lagra så mycket som 2.700 meter på 100 m2. Detta är möjligt tack vare MINI-GUARD´s speciella packningsmöjligheter.