Mini Guard

• Den mobila skyddande barriären för skydd vid vägarbetsplatser.
• Maximal säkerhet – minimal kostnad.
• Den mobila stålsäkerhetsbarriären leder trafik och skyddar vid vägarbetsplatser.
• Mini-Guard den temporära stålsäkerhetsbarriären är relativt lätt men ger en väldigt hög trafiksäkerhetsgrad.
• Den placeras helt enkelt ut på vägen och kräver bara förankringar i början och slutet. Mini-Guard har bevisat sig själv för användning vid vägarbeten i flera länder världen över under många år.

miniguard-skyddande

MINI-GUARD kombinerar separation av trafik med extra ordinära optiska trafikledningsegenskaper.

Skyddande funktion.
Den plana breda basen på barriären är designad för fordon att köra på. I händelse av påkörning ger fordonets egen vikt extra stabilitet, detta hjälper till att optimera skyddet med en väldigt smal barriär (relevant bredd blir endast 200 mm), samtidigt maximerar den tillgänglig körbredd.

 

miniguard-testad-enl-EN

Trafikledningsfunktion
Vägarbetsplatser har ofta smala och kurviga körfält vilket kräver tydlig delning och ledning av körfält, speciellt nattetid eller vid dålig sikt. MINI-GUARD kan utrustas med reflexer i topp och botten, vilket gör ytterligare vägmarkeringar överflödiga.

Testad enligt EN 1317-2 för skyddsklass T1, T2 & T3
MINI-GUARD testades för första gången 1992. Det var en av de första temporära barriärer som godkändes av det tyska trafiksäkerhetsinstitutet (BASt). MINI-GUARD har ett dokumenterat spårnings register av användning vid ett flertal vägarbetsplatser runt om i världen.