Vario-guard


Fördelarna med stål

Stål – det idealiska materialet. Som stål-specialister tar vi det bästa materialet och kombinerar det med vår egen innovativa design. Tack...

Läs mer

Skyddsbarriär Vario-Guard

 Transport och förvaring Upp till 1000 m VARIO-GUARD kan lagras på en yta av 100 kvadratmeter. En trailer kan transportera...

Läs mer

Vario-Guard

Skyddsbarriär VARIO-GUARD: Ett kraftfullt system för varierande typer av trafikskyddsfunktioner. … skydd och ledning av trafikanter för temporära avstängningar … skydd...

Läs mer

Vario-Guard konstruktion

Det flexibla modulsystemet Utrustningen Ett flertal olika reflexanordningar för ökad säkerhet vid dåligt väder eller nattetid finns att tillgå. Vägmarkeringsfolie...

Läs mer