Skyddsbarriär Vario-Guard

varioguard-förvaring Transport och förvaring
Upp till 1000 m VARIO-GUARD kan lagras på en yta av 100 kvadratmeter. En trailer kan transportera 168 m VARIO-GUARD.

Ekonomiskt!

 

 

varioguard-monteringMontering
Smidig avlastning och snabb installation – genom ett perfekt bultsystem och sammanskruvade längder av 8-12 m per element är premisserna för en monteringskapacitet upp till 1000 m per dag möjlig.

Snabbt och effektivt!

 

varioguard-underhåll

Underhåll
VARIO-GUARD har en enorm styrka när fordon kör in i den skyddande barriären.
– Skador är minimala
– Funktionen är fortfarande intakt
– Vid händelse av betydande skador är elementen enkla att snabbt byta ut.

 

varioguard-flexibilitet Flyttbar och hög flexibilitet
– VARIO-GUARD kan flyttas enkelt med ett speciellt fordon tack vare dess lätta stålkonstruktion.
– De bultade sammankopplingarna kan enkelt lossas.
Konstruktionen är idealisk för snabb återmontering vilket ofta är nödvändigt på vägarbetsplatser.