Vario-Guard

Untitled-2

Skyddsbarriär VARIO-GUARD:
Ett kraftfullt system för varierande typer av trafikskyddsfunktioner.
skydd och ledning av trafikanter för temporära avstängningar
skydd för mötande trafik och byggarbetsplatser under farliga förhållanden
för en säker överledningsanordning för trafik

VARIO-GUARD:
Kraftfull vid permanenta installationer
där andra skyddande anordningar inte kan användas exempelvis p.g.a. utrymme och vikt.
där permanent skydd är nödvändigt för att minimera risken för olyckor

varioguard-mobile-1

varioguard-mobile-2

varioguard-mobile-3

VARIO-GUARD-MOBILE:
för mobila installationer
…där trafiksituationen kräver frekventa omläggningar av trafikflödet är den hjulförsedda stolbarriären ett idealiskt system.

Det hjulförsedda elementet. Sektioner kan flyttas enkelt, manuellt eller pneumatiskt.