Soundmax

Soundmax är en stöt aktiverad säkerhetsutrustning som varnar vägarbetare, Polis eller räddningspersonal om fara. Denna placeras strategiskt innan arbetsplatsen och ger ett tutande på 125 db i 15 sekunder så personal kan hinna undan i tid.

Detaljerad information

Ingen detaljerad information för tillfället.