Warnmax parkeringförbjuden

Warnmax-Parkering förbjuden
Markera din parkeringsplats med warnmax
Detta förhindrar obehöriga att ta den.
Monteras med markbeslag, körs över
och lägger sig ner under bilen vid parkering.

Detaljerad information

Ingen detaljerad information för tillfället.