Fordonsutmärkning

Utmärkning av fordon vid vägarbete.