Fordonsutmärkning för vägarbeten

Enkel att montera.
Enkel att fälla ut.