HOT- Horizont Trackingsystem

StandAlone_Trimast

Special anpassad för mobila varnings och LED Trailers:
det nya Horizont Trackingsystem ”HOT”!
Genom mobildatasystemet kommer du när som helst kunna utläsa:
– Positionen på VMS vagnar, portaler.
– Rutter som utrustningen har gjort.
– Och det viktigaste: Vilket budskap som visas på utrustningen.

Systemet kräver inga administrativa tjänster eller förvärvet av en dyr server, det är bara att ”plug and play”:
Installera HOT GPRS boxen och börja arbeta. Tack vare det webbaserade systemet kan du se relevanta data överallt där det finns tillgång till internet. Till en minimal kostnad och ansträngning får man tillgång maximalt med information och ökad säkerhet.

– Enkel övervakning och kontroll över samtliga VMS system.
– Krypterad data skickas till en låg kostnad M2M (maskin till maskin)
– Positionsrapport och dokumentation av avstånd täcks in, inklusive hastighetsövervakning.
– Systemet genererar automatiskt dokumentation och rapporter.
– Tack vare integrerat minne, kommer all relevant övervaknings och spårningsdata backas upp även om förbindelsen bryts.
– En databox kan snabbt och enkelt eftermonteras på befintlig utrustning. (monteringstid ca 1 timme)

 

Laptop_HOT VMS_miljö8