ITS System

Stora system kräver stora trafikmängder och stora resurser. Men behovet av ITS kan vara lika stort i mindre tätorter eller ute på landsbygden.

Man skulle kunna säga att det krävs lokala system för lokala problem. Istället för kostsamma fysiska åtgärder som tar lång tid att aktualisera, så kan ITS lösa många av de problem som vi ställs inför på platser med något lägre trafikmängder. Ibland kan det till och med vara så att det i större grad behövs åtgärder på platser där trafikanter inte är vana vid att det är stor aktivitet dygnet runt utan kanske bara vid vissa tider. Till exempel: Utanför en skola eller ett daghem, en korsande cykelväg, kvällssol i en skarp kurva eller vid ett tillfälligt byggnadsarbete. Det finns många exempel på hur ITS kan användas för att öka säkerheten för både trafikanter, cyklister och fotgängare. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. En mindre ITS-installation är kostnadseffektiv, sköter sig själv och behöver bara elförsörjning.

Provia i samarbete med

SafeXsystem-logotype

 

 

 

streck

Skärmavbild 2013-09-06 kl. 10.47.18

Skärmavbild 2013-09-06 kl. 10.47.38 Skärmavbild 2013-09-06 kl. 10.47.51