Gångbro av aluminium

Smidig gedigen konstruktion av aluminium. 3 eller 4 meter.
Försedd med lyftöglor, staplingsbar. En gångbro är ett bra och säkert sätt att underlätta för gående i miljöer med schaktning, fjärrvärmearbeten och liknande.

De handikappade i samhället ges även en bättre chans att ta sig fram trots störningar.
Bryggorna är lämpliga vid: Invändiga- och utvändiga schaktarbeten. Byggplatser, som ramper. Handikappanpassningar såväl tillfälliga som stationära. Nivåskillnader, trappsteg eller liknande. Marina miljöer mellan bryggor och båtar. Speciallösningar, vi välkomnar egna förslag!

Detaljerad information

Ingen detaljerad information för tillfället.