Mini-guard konstruktion

Mini-Guard tillfälliga stålsäkerhetsbarriär består av 1.500 mm långa individuella element. Basen är 500 mm bred och 420 mm hög.
Basen är svängd på båda sidor och har integrerade vatten-kanaler. 1.500 mm långa tuber förbinder elementen och ger den kompletta funktionen en slutlig höjd av 505 mm. Ett komplett standard-element väger 60 kg. Alla delar är galvaniserade enligt EN 1461.

miniguard-skiss-2
Sluttande start-terminal.              Sluttande slut-terminal.

De sluttande terminalerna är förankrade i underlaget med kraftiga stålspikar.

miniguard-skiss-3

Övergång till VARIO-GUARD eller något annat system är möjlig.

Mini Guard Norm 1317-2

Skyddsklass Arbetsbredd Testad längd Krockprov Skaderiskklass
T2 1,7 (W5) 63 m, förankrad i ändarna TB22 A
T3 2,8 (W8) 60 m, förankrad i ändarna TB41 A