Fordonsburet påkörningsskydd

Ett krav vid arbeten på många av Trafikverkets vägar. Ger ett bra skydd och hög säkerhet vid arbete på väg.
Få rörliga delar, låg vikt och litet överhäng vid transportläge ger ett smidigt och driftsäkert skydd.
U-MAD är godkänt av Vägverket/Trafikverket (TR40A 03:25284). U-MAD ® TMA erbjuder enastå ende prestanda som skydd för arbetstagare, bilister och utrustning. U-MAD ® finns i två hastighetsklasser TL-2 eller TL-3. TMA är utformade för att absorbera kollisions-energi vid påkörning bakifrån, förhindra påkörande fordon från att köra under skyddsbilen och orsaka dyra skador på utrustningen. Systemet erbjuder många flexibla alternativ för montering. Hydraulik och styrsystem för att göra installation, användning och underhåll så enkelt som möjligt. Användning av U-MAD ® TMA är bl.a. stationära och långsamt rörliga arbeten som målningsarbeten, sopning, slåtter samt underhåll av vägutrustning som reparation av krockdämpare, räcken mm.