Påkörningsskydd U-MAD®

U-MAD ®

• klarar alla obligatoriska och frivilliga tester enligt NCHRP 350
(test 3-50, 3-51, 3-52 och 3-53) samt är CE-märkt.

• Ett lätt system.(Ett av marknadens lättaste med 570 kg).

•är 229 cm bred och viker upp 90° i transportläge och har mycket få rörliga delar vilket medför minskat underhåll.

• är säker. Den är konstruerad för att hålla det påkörande fordonet och skyddsbilen i körfältet även efter en vinklad påkörning.

• är mycket lätt att använda och har ett mycket litet överhäng i transportläge.

• är mycket flexibel med alternativa monteringssätt.

• är mycket lätt att underhålla och billig att reparera. Endast den energiabsorberande enheten behöver bytas ut efter en påkörning i för skyddet konstruerad hastighet.