PolVis

Fordonsmonterad LED VMS skylt
Utvecklad i nära samarbete med Polisen. Tack vare det aktiva framträdandet av budskapet ägnar trafikanter full uppmärksamhet till den uppkommande trafiksituationen. Den kan programmeras med upp till 12 olika vägmärken eller textbudskap. Dessutom kan två blå och/eller gula LED varningsljus kopplas på. Samtliga budskap framställs tydligt med högintensiva LED dioder med hög skärpa.
Den kompakta designen förhindrar ljudeffekter av luftströmmen. Annan fordonsmonterad utrustning får inte nedsatt funktion och synbarhet. Vägmärken och textbudskap kan väljas via handkontrollen.

PolVis
Fordonsmonterad LED variabelt budskaps skylt VMS. Varje enskild diod är inkapslad i en lins för att ge extra klart sken. Ingen spökreflex, pga plexiskiva framför, som kan orsakas av solljus m.m. Operation med 12V (laddningsbara batterier eller direktström från fordonet).

Handkontroll

Fjärrkontroll, handenhet med LCD display.
Kan ändra budskap även under rörelse.
Inget fantomljus.
Högintensiva LED:s röd, gul, blå.

Handkontroll med 12 knappar för att förprogrammera med bildprogram och/eller textmeddelanden enligt användarens önskemål. Som standard kan väljas enligt följande:
A40 Annan fara
A34 Varning för kö
C27 Omkörning förbjuden
C29 Förbud mot omkörning med tung lastbil
A20 Vägarbete
Kryss- stängning av körfält
Ljuspil- Håll vänster
Ljuspil- Håll höger
Blåa blixtljus
Gula blixtljus
Varierande texter upp till 9 bokstäver per rad även alternerande
2 blå och / eller gula LED blinkande ljus.
Höj- och sänkbar via elmotor
Platt ram tillverkad i rostfritt stål, svartlackad
Passar på samtliga standard takräcken.

streck

Fordonsmonterad

Fordonsmonterad LED VMS skylt, FULL-MATRIX
PolVis Full Matrix är en allsidig, lätt, avancerad budskapsskylt typ VMS för väghållningsfordon, trafikpolis, räddningstjänst, vägentreprenörer m.m. Den hjälper räddningsledare att förbättra säkerheten vid farliga ställen på vägar. Enheten kan användas i uppfällt läge under körning i rimliga hastigheter vilket medger visning av varningsskyltar eller riktningspilar omedelbart efter att utryckningsfordonet närmar sig en olycksplats. Högintensiva färgsatta LEDs visar bilder och text i avsikt att varna trafikanter för olyckor eller andra faror på vägen, den ger trafiken tydliga instruktioner. Vägpersonalens säkerhet ökar och olycksplatser kan säkerställas snabbare. PolVis kan installeras på olika typer av fordon från vanliga bilar till 3,5 tons lätta lastbilar till 7,5 tons tunga fordon.

 

PolVis – FULL-MATRIX
Fordonsmonterad LED variabel budskapsskylt VMS, LED full-matrix design, flerfärgsdioder. Varje enskild diod är inkapslad i en lins för att ge extra klart sken. Ingen spökreflex, pga plexiskiva framför, som kan orsakas av solljus m.m. Operation med 12V (laddningsbara batterier eller direktström från fordonet).
Visar både bilder och text.
Fullt animerad
Minne med upp till 1500 förprogrammerade budskap
Körledningsvisning med upp till fyra filer
Visar vägmärken med vita och röda dioder upp till 750 mm, ”trekant” 780 mm, ”fyrkant” 750 mm
Kan visa budskap även under rörelse
Sladdlös handkontroll med touch screen
Inget fantomljus
Operation med 12V (laddningsbara batterier eller
direktström från fordonet)
Med möljighet att koppla till två extra förvarningsljus
Höj- och sänkbar via elmotor
Platt ram tillverkad i rostfritt stål, svartlackad
Passar på samtliga standard takräcken
Text på valfritt språk (på begäran)
Internationella vägmärken (på begäran)

Komplett enhet: 900x1000x150mm
Vikt: 43kg
Arbetstemperatur: -20 till +70 grader
Skyddsklass: IP54
Synbarhetsvinkel: 20-23 grader
Ljusstyrka upp till 34, 600 cd
LED dioder: röda 2304 vita 2304st