Portabla skyttesignaler Multi-Signal

Portabla_skylt3Trafikstyrd Multi-Signal, portabel trafikljusanläggning är designad för trafikljusreglering på byggarbetsplatser och vägkorsningar. Systemet kan användas med radiokommunikation, kabel eller trådlöst. Upp till åtta identiska enheter kan enkelt grupperas i avseende att fungera som ”skyttelsignal” eller 2 faser vägkorsningssystem.

Varje Multisignal system erbjuder 5 olika program (dag och vecko beroende) så väl som ”gul blink” och ”lampor av”. Ökningen av gröntider (styrs av trafikflödet) respektive begäran av gröntid är möjlig via detektorerna och gångtrafikanters tryck-knapp. Avstånd, förlängning av gröntid, minsta gröntid, och prioritetsordning kan individuellt ställas in för varje system. Signalerna kan styras manuellt via handkontrollen. Multi-Signalen programmeras enkelt med handkontrollen. Endast ett fåtal parametrar ställs in för de mesta programmen för 2-fasers funktion (skyttel). För knutpunkter och korsningar finns redan förinställda program. Den integrerade kalkylatorn bestämmer automatiskt det bäst passande värdet baserat på längd och tömningstider på vägarbetsplatsen.

Error och aktuell inställning visas med full text. Multi-Signalen motsvarar Europa standard DIN EN 12368 och DIN EN 12675.

 

 

streck

Portabla_skylt1Multi-Signal
Radio länkad/kabel länkad/trådlös
Upp till 8 enheter i samma system
4 olika frekvenser
Automatiskt frekvensval

Förprogrammerade standard applikationer:
2-faser (skyttelfunktion)
Knutpunkt
Avfart
Fyrvägskorsning 2 faser (grupper)
Fyrvägskorsning 4 faser (grupper)

Dag- och veckostyrning:
Funktion enligt aktuell trafikvolym
Infraröd och radardetektor
LED-teknik
Manuell handkontroll
Elektroniken i grönljuskammaren
Överföring av program via ”micro-terminal”

Enkel montering och igångsättning.
Vid uppställning krävs endast en person
Inga verktyg behövs
Låsning med snabbsprintar
Enkel att transportera
Utrymmesbesparande vid transport och lagring

streck

Multi-signal

Portabla_trådlös1

Micro_terminal

System: Trådlöst
Kabel
Radio
Lägesinställningar: Trådlös: Automatiskt läge, permanent röd, gulblink, lampor av, eller manuellt läge.Kabel/Radio: Automatiskt läge, permanent röd, gulblink, lampor av, manuellt läge, dektorer.
Kontrollenhet: Mikroprocessor, synkroniseras med högprecisions quartztimer
Skyddad mot grönljuskonflikt (kabel/radio)
Röd ljus kontroll
Två oberoende tidskretsar
Automatisk dimmningsfunktion
Volt kontroll
Skydd för total batteriurladdning
Elektronik och radio sitter skyddade i det gröna lamphuset
Kodade radiosignaler
Sändningseffekt 100 mW
De flesta länders trafiksignalsprogram, som tillägg.
Terminal Belyst LCD Display
Automatisk kalkylering av röd/grön tider genom att endast
ställa in distans och km/h.
Knapparna är täckta med skyddsfolie, vattentät.
Skyddsklass IP65
Interna batterier för programlagring, (lagringstid ca 5 år)
Värden: m 5-1999
km/h 5-80
sek., röd 3-999
sek., grön 1-999
gul 0-9
röd/gul 0-15
Distans: Kabel 2000m
Radio 1000m (beroende på förhållanden i omgivningen)
Detektor: Radar, infraröd på begäran
Signal huvud: Lamphus och linser tillverkade i Polykarbonat
Ljuskälla Halogen: 3 lampor, 12V/10W
LED: 3×80 LED:s, 12v/8-10W
Drifttid Halogen: Med fullt laddade batterier 12v/135 Ah, ungefär 7 dagar
LED: Med fullt laddade batterier 12v/135 Ah, ungefär 14 dagar.

  
Portabla_trådlös3 Portabla_trådlös2