Hjälp för synskadade

Tillbehör för Tactil info på Rising City Big och DK-9. Art. 16.0900.36

Hjälp för synskadade vid övergångsställen. Kombinationer för olika antal körfält med eller utan refug.

A. ……… 1 körfält utan refug

B. ……1+1 körfält utan refug

C. ….. 1+2 körfält utan refug

D. …..2+2 körfält utan refug

E. ……… 1 körfält med refug

F. …….1+1 körfält med refug

G. ….. 1+2 körfält med refug

H. …..2+2 körfält med refug

Detaljerad information

Artnr. 16.0900.36 Tillbehör för Tactil info på Rising City Big och DK-9.