VIP-grind

VIP-grinden, den självstängande grinden, har under 20 års tid varit installerad i ett flertal kommuner på olika bostads- och industriområden. Erfarenheten av den mycket enkla och robusta konstruktionen har varit mycket positiv bland våra kunder. Produkten är känd för sin tillförlitlighet och sin geniala självstängande funktion. Produkten har under åren genomgått vissa förändringar för att förhindra klämrisker och för att ytterligare förbättra funktionen med b.l.a reflexmarkeringar och skrapskydd. VIP-grinden finns i två utföranden. VG-2 som gjuts fast i marken samt VG-3 avsedd för montage i betongfundament. Gångjärnsmekanismen innehåller en kam som ser till att grinden alltid återgår till stängt läge. I denna sitter sedan själva grinden ledad så att den kan vikas åt båda håll. Grinden består av en rörkonstruktion och fungerar även som fjäder till gångjärnsmekanismen. Denna sitter monterad i gångjärnet med en förspänning som tvingar kammen att återgå till sitt mittläge. Grinden kan således forceras med ett arbetsfordon (traktor eller lastbil) genom att man helt enkelt kör rakt på grinen som då öppnas. På grinden sitter gummirullar som skrapskydd, dessa minimerar risken för repor på fordonets sidor. När arbetsfordonet har passerat stängs grinden automatiskt.

Fördelar:

– Hindrar obehörig trafik utan att vara ett hinder för behöriga arbetsfordon.
– Självstängande. Kan genomköras av arbetsfordon utan föregående öppning.
– Kan även placeras på utryckningsvägar.
– Tvingar mopedister och cyklister att minska farten.
– Beprövad grundkonstruktion sedan 20 år.
– Underhållsfri. Ett minimum av rörliga delar säkerställer funktionen oberoende av väder och vind.
– Enkel installation.
– Medger enklare väghållning jämfört med andra grindar.

 

Detaljerad information

Artnr. 16.0815.01 VIP-grind 1,6 m inkl. ingjutningsjärn
Artnr. 16.0815.02 VIP-grind 2,1 m inkl. ingjutningsjärn
Artnr. 16.0815.03 VIP-grind 2,6 m inkl. ingjutningsjärn
Artnr. 16.0815.05 VIP-grind 1,6 m inkl. betongfundament 700 kg
Artnr. 16.0815.06 VIP-grind 2,1 m inkl. betongfundament 700 kg
Artnr. 16.0815.07 VIP-grind 2,6 m inkl. betongfundament 700 kg