Slipbase

Slipbase är en ledad konsol för montage mellan fundament och stolpe.
Stolpen blir eftergivlig och kan förhindra personskador vid en ev.
trafikolycka. Finns i tre storlekar. Slipbase finns även för fyrkantsrör.

Detaljerad information

Typ A För fackverk 450x450 mm
Typ B För fackverk 380x380 mm
Typ C För fackverk 295x295 mm