3 enkla steg mot en tryggare väg

Untitled-11. STOLPE
Aluminiumstolpen med specialfästet ger vid en krock vika och fäller sig mot marken.

2. MONTAGE
Det lätthanterliga materialet minimerar montagetiden och generarar en minskad installationskostnad.

3. DUK
Den mjuka duken ger en markant skillnad på skyltens totalvikt samt underlättar paketeringen vid transport.

Egenskaper och fördelar
• Ett vägmärke som har estetiskt fi nare utseende och därmed bättre läsbarhet då det inte finns några skarvar där det dessutom brukar samlas smuts mm.
• Ett vägmärke med en mjuk skyltyta som rengör sig själv av små vibrationer i vinden då märket ”skakar” av sig snö och dagg t.ex.
• Ett vägmärke som bär upp sig själv i sin konstruktion och kräver inget ramverk av kapade galv-rör kryssklammer mm. vilket höjer trafiksäkerheten avsevärt vid en eventuell påkörning.
• Ett montage som inte är beroende av någon avskjuvningsled och därmed mer kostnadseffektiv och säkrare vid en kollision.

 

IMG_0440Generationsväxling
1:a generationen stolpar
Tunga stålkonstruktioner, fasta installationer – ingen fokus på säkerhet
2:a generationen stolpar
Avskjuvningsled
3:e generationen stolpar
Eftergivande, säker och stark.
NU 4:e generationen stolpar
Som genom det patenterade EZ System™ och dess utvecklade konstruktionslöning är helt eftergivande.

Konstruktionen är självbärande och tål mycket hög vindbelastning. Systemet är också godkänt enligt gällande industristandarder, till exempel DIN-1055.