X3 Markeringsskärm hinder, höger

X3 Markeringsskärm hinder, höger, röd
För sidohinder, farthinder m.m.
300×1200 när körbredden är under 6m.
400×1400 när körbredden är över 6m.

Detaljerad information

Ingen detaljerad information för tillfället.