Anvisningsmärken


E1 Motorväg

E1 Motorväg

Läs mer

E10 Gångfartsområde upphör

E10 Gångfartsområde

Läs mer

E11 Rekommenderad lägre hastighet

E11 Rekommenderad lägre hastighet

Läs mer

E12 Rekommenderad lägre hastighet upphör

E122 Rekommenderad lägre hastighet

Läs mer

E13 Rekommenderad högsta hastighet

E13 Rekommenderad högsta hastighet

Läs mer

E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör

E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör

Läs mer

E15 Sammanvävning

E15 Sammanvävning

Läs mer

E16-1 Enkelriktad trafik

E16-1 Enkelriktad trafik

Läs mer

E16-2 Enkelriktad trafik

E16-2 Enkelriktad trafik

Läs mer

E16-3 Enkelriktad trafik

E16-3 Enkelriktad trafik

Läs mer

E17-1 Återvändsväg

E17-1 Återvändsväg

Läs mer

E17-2 Återvändsväg

E17-2 Återvändsväg

Läs mer

E17-3 Återvändsväg

E17-3 Återvändsväg

Läs mer

E17-4 Återvändsväg

E17-4 Återvändsväg

Läs mer

E18 Mötesplats

E18 Mötesplats

Läs mer

E19 Parkering

E19 Parkering

Läs mer

E2 Motorväg upphör

E2 Motorväg upphör

Läs mer

E20-1 Områdesmärke

E20-1 Områdesmärke

Läs mer

E21-1 Slut på område

E21-1 Slut på område

Läs mer

E22 Busshållplats

E22 Busshållplats

Läs mer

E23 Taxi

E23 Taxi

Läs mer

E24 Automatisk trafikövervakning

E24 Automatisk trafikövervakning

Läs mer

E25 Betalväg

E25 Betalväg

Läs mer

E26 Tunnel

E26 Tunnel

Läs mer

E27-1 Nöduppställningsplats

E27-1 Nöduppställningsplats

Läs mer

E27-2 Nöduppställningsplats

E27-2 Nöduppställningsplats

Läs mer

E27-3 Nöduppställningsplats

E27-3 Nöduppställningsplats

Läs mer

E28-1 Nödutgång

E28-1 Nödutgång

Läs mer

E28-2 Nödutgång

E28-2 Nödutgång

Läs mer

E29-1 Utrymmningsväg

E29-1 Utrymmningsväg

Läs mer

E29-2 Utrymmningsväg

E29-2 Utrymmningsväg

Läs mer

E3 Motortrafikled

E3 Motortrafikled

Läs mer

E4 Motortrafikled upphör

E4 Motortrafikled upphör

Läs mer

E5 Tätbebyggt område

E5 Tätbebyggt område

Läs mer

E6 Tätbebyggt område upphör

E6 Tätbebyggt område upphör

Läs mer

E7 Gågata

E7 Gågata

Läs mer

E8 Gågata upphör

E8 Gågata upphör

Läs mer

E9 Gångfartsområde

E9 Gångfartsområde

Läs mer