Förbudsmärken

Ref 1 = Normalreflekterande
Ref 2 = Högreflekterande
FDG = Fluorescerande

Mkt liten 300mm
Liten 450mm
Normal 600mm
Stor 900mm
Mkt stor 1200mm


C1 Förbud mot infart med fordon

C1 Förbud mot infart med fordon

Läs mer

C10 Förbud mot trafik

C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

Läs mer

C11 Förbud mot trafik med moped klass II

C11 Förbud mot trafik med moped klass II

Läs mer

C12 Förbud mot trafik

C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

Läs mer

C13 Förbud mot trafik

C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Läs mer

C14 Förbud mot ridning

C14 Förbud mot ridning

Läs mer

C15 Förbud mot gångtrafik

C15 Förbud mot gångtrafik

Läs mer

C16 Begränsad fordonsbredd

C16 Begränsad fordonsbredd

Läs mer

C17 Begränsad fordonshöjd

C17 Begränsad fordonshöjd

Läs mer

C18 Begränsad fordonsbredd

C18 Begränsad fordonsbredd

Läs mer

C19 Minsta avstånd

C19 Minsta avstånd

Läs mer

C2 Förbud mot trafik med fordon

C2 Förbud mot trafik med fordon

Läs mer

C20 Begränsad bruttovikt på fordon

C20 Begränsad bruttovikt på fordon

Läs mer

C21 Begränsad bruttovikt

C20 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

Läs mer

C22-2 Bärighetsklass

C22-2 Bärighetsklass

Läs mer

C22-3 Bärighetsklass

C22-3 Bärighetsklass

Läs mer

C23 Begränsat axeltryck

C23 Begränsat axeltryck

Läs mer

C24 Begränsat boggitryck

C24 Begränsat boogitryck

Läs mer

C25-1 Förbud mot sväng i korsning

C25-1 Förbud mot sväng i korsning

Läs mer

C25-2 Förbud mot sväng i korsning

C25-2 Förbud mot sväng i korsning

Läs mer

C26 Förbud mot U-sväng

C26 Förbud mot U-sväng

Läs mer

C27 Förbud mot omkörning

C27 Förbud mot omkörning

Läs mer

C27 Förbudsskylt

C27 Förbud mot omkörning med tung lastbil

Läs mer

C27 Slut på förbud

C27 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

Läs mer

C28 Slut på förbud mot omkörning

C28 Slut på förbud mot omkörning

Läs mer

C3 Förbud mot trafik

C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än mopedklass II

Läs mer

C31-10 Hastighetsbegränsning

C31-10 Hastighetsbegränsning

Läs mer

C31-11 Hastighetsbegränsning

C31-11 Hastighetsbegränsning

Läs mer

C31-12 Hastighetsbegränsning

C31-12 Hastighetsbegränsning

Läs mer

C31-3 Hastighetsbegränsning

C31-3 Hastighetsbegränsning

Läs mer

C31-4 Hastighetsbegränsning

C31-4 Hastighetsbegränsning

Läs mer

C31-5 Hastighetsbegränsning

C31-5 Hastighetsbegränsning

Läs mer

C31-6 Hastighetsbegränsning

C31-6 Hastighetsbegränsning

Läs mer

C31-7 Hastighetsbegränsning

C31-7 Hastighetsbegränsning

Läs mer

C31-8 Hastighetsbegränsning

C31-8 Hastighetsbegränsning

Läs mer

C31-9 Hastighetsbegränsning

C31-9 Hastighetsbegränsning

Läs mer

C33-1 Stopp vid tull

C33-1 Stopp vid tull

Läs mer

C33-2 Stopp vid tull

C33-2 Stopp vid tull

Läs mer

C33-3 Stopp vid tull

C33-3 Stopp vid tull

Läs mer

C33-4 Stopp vid tull

C33-4 Stopp vid tull

Läs mer

C34-1 Stopp för angivet ändamål

C34-1 Stopp för angivet ändamål

Läs mer

C34-2 Stopp för angivet ändamål

C34-2 Stopp för angivet ändamål

Läs mer

C34-3 Stopp för angivet ändamål

C34-3 Stopp för angivet ändamål

Läs mer

C34-4 Stopp för angivet ändamål

C34-4 Stopp för angivet ändamål

Läs mer

C34-5 Stopp för angivet ändamål

C34-5 Stopp för angivet ändamål

Läs mer

C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än 2 hjul

C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än 2 hjul

Läs mer

C40-1 Ändamålsplats

C40-1 Ändamålsplats

Läs mer

C40-2 Ändamålsplats

C40-2 Ändamålsplats

Läs mer

C40-3 Ändamålsplats

C40-3 Ändamålsplats

Läs mer

C40-4 Ändamålsplats

C40-4 Ändamålsplats

Läs mer

C40-5 Ändamålsplats

C40-5 Ändamålsplats

Läs mer

C40-6 Ändamålsplats

C40-6 Ändamålsplats

Läs mer

C41-1 Ändamålsplats upphör

C41-1 Ändamålsplats

Läs mer

C41-2 Ändamålsplats upphör

C41-2 Ändamålsplats

Läs mer

C41-3 Ändamålsplats upphör

C41-3 Ändamålsplats

Läs mer

C41-4 Ändamålsplats upphör

C41-4 Ändamålsplats

Läs mer

C41-5 Ändamålsplats upphör

C41-5 Ändamålsplats

Läs mer

C41-6 Ändamålsplats upphör

C41-6 Ändamålsplats

Läs mer

C42-1 Ändmålsplats

C42-1 Ändmålsplats

Läs mer

C42-2 Ändmålsplats

C42-2 Ändmålsplats

Läs mer

C43-1 Ändmålsplats

C43-1 Ändmålsplats

Läs mer

C43-2 Ändmålsplats

C43-2 Ändmålsplats

Läs mer

C5 Förbud mot trafik

C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

Läs mer

C6 Förbud mot trafik

C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

Läs mer

C7 Förbud mot trafik med tung lastbil

C7 Förbud mot trafik med tung lastbil

Läs mer

C8 Förbud mot trafik

C8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Läs mer

C9 Förbud mot trafik

C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

Läs mer

Tillfällig hasighetsbegränsning upphör

Tillfällig hasighetsbegränsning upphör

Läs mer