Lokaliseringsmärken för allmänna inrättningar


G1 Post

G1 Post

Läs mer

G2 Hjälptelefon

G2 Hjälptelefon

Läs mer

G3 Radiostation för vägtrafikinformation

G3 Radiostation för vägtrafikinformation

Läs mer

G4 Akutsjukhus

G4 Akutsjukhus

Läs mer

G5 Industriområde

G5 Industriområde

Läs mer

G6 Järnvägsstation

G6 Järnvägsstation

Läs mer

G7 Busstation

G7 Busstation

Läs mer

G8-1 Flygplats

G8-1 Flygplats, symbolen i märket bör följa pilriktningen

Läs mer

G8-2 Flygplats

G8-2 Flygplats, symbolen i märket bör följa pilriktningen

Läs mer

G8-3 Flygplats

G8-3 Flygplats, symbolen i märket bör följa pilriktningen

Läs mer

G9 Brandsläckare

G9 Brandsläckare

Läs mer