G8-3 Flygplats

G8-3 Flygplats, symbolen i märket bör följa pilriktningen

Detaljerad information

Mkt liten 400x400mm
Liten 600x600mm
Normal 800x800mm
Stor 1000x1000mm
Mkt stor 1200x1200mm