Lokaliseringsmärken för vägvisning

Skärmavbild 2013-09-13 kl. 12.10.42


F1 Orienteringstavla

F1 Orienteringstavla

Läs mer

F10 Platsmärke

F10 Platsmärke

Läs mer

F11 Vägnamn

F11 Vägnamn

Läs mer

F12 Vattendrag

F12 Vattendrag

Läs mer

F13 Avståndstavla

F13 Avståndstavla

Läs mer

F14-1 Vägnummer

F14-1 Vägnummer

Läs mer

F14-2 Vägnummer

14-2 Vägnummer

Läs mer

F14-3 Vägnummer

F14-3 Vägnummer

Läs mer

F14-4 Vägnummer

F14-4 Vägnummer

Läs mer

F15 Omledning

F15 Omledning

Läs mer

F16-1 Ökning av antal körfält

F16-1 Ökning av antal körfält

Läs mer

F16-2 Ökning av antal körfält

F16-2 Ökning av antal körfält

Läs mer

F16-3 Ökning av antal körfält

F16-3 Ökning av antal körfält

Läs mer

F16-4 Ökning av antal körfält

F16-4 Ökning av antal körfält

Läs mer

F17-1 Minskning av antal körfält

F17-1 Minskning av antal körfält

Läs mer

F17-2 Minskning av antal körfält

F17-2 Minskning av antal körfält

Läs mer

F17-3 Minskning av antal körfält

F17-3 Minskning av antal körfält

Läs mer

F18-1 Körfältsindelning på sträcka

F18-1 Körfältsindelning på sträcka

Läs mer

F18-2 Körfältsindelning på sträcka

F18-2 Körfältsindelning på sträcka

Läs mer

F18-3 Körfältsindelning på sträcka

F18-3 Körfältsindelning på sträcka

Läs mer

F18-4 Körfältsindelning på sträcka

F18-4 Körfältsindelning på sträcka

Läs mer

F18-5 Körfältsindelning på sträcka

F18-5 Körfältsindelning på sträcka

Läs mer

F18-6 Körfältsindelning på sträcka

F18-6 Körfältsindelning på sträcka

Läs mer

F19-1 Väganslutning med accelerationsfält

F19-1 Väganslutning  med accelerationsfält

Läs mer

F19-2 Väganslutning med accelerationsfält

F19-2 Väganslutning med accelerationsfält

Läs mer

F19-3 Väganslutning med accelerationsfält

F19-3 Väganslutning med accelerationsfält

Läs mer

F19-4 Väganslutning med accelerationsfält

F19-4 Väganslutning med accelerationsfält

Läs mer

F19-5 Väganslutning med accelerationsfält

F19-5 Väganslutning med accelerationsfält

Läs mer

F2 Orienteringstavla

F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

Läs mer

F20-1 Väganslutning med separat körfält

F20-1 Väganslutning med separat körfält

Läs mer

F20-2 Väganslutning med separat körfält

F20-2 Väganslutning med separat körfält

Läs mer

F20-3 Väganslutning med separat körfält

F20-3 Väganslutning med separat körfält

Läs mer

F20-4 Väganslutning med separat körfält

F20-4 Väganslutning med separat körfält

Läs mer

F21 Körfältsindelning före korsning

F21 Körfältsindelning före korsning

Läs mer

F22 Riksmärke

F22 Riksmärke

Läs mer

F23 Orienteringstavla för omledningsväg

F23 Orienteringstavla för omledningsväg

Läs mer

F24 Färdriktning vid omledning

F24 Färdriktning vid omledning

Läs mer

F25-1 Körfält upphör

F25-1 Körfält upphör

Läs mer

F25-2 Körfält upphör

F25-2 Körfält upphör

Läs mer

F25-3 Körfält upphör

F25-3 Körfält upphör

Läs mer

F26-1 Körfält avstängt

F26-1 Körfält avstängt

Läs mer

F26-2 Körfält avstängt

F26-2 Körfält avstängt

Läs mer

F27 Trafikplatsnummer

F27 Trafikplatsnummer

Läs mer

F28 Parkeringshus

F28 Parkeringshus

Läs mer

F29-1 Infartsparkering

F29-1 Infartsparkering

Läs mer

F29-2 Infartsparkering

F29-2 Infartsparkering

Läs mer

F29-3 Infartsparkering

F29-3 Infartsparkering

Läs mer

F3 Tabellorienteringstavla

F3 Tabellorienteringstavla

Läs mer

F30 Lokal slinga

F30 Lokal slinga

Läs mer

F31-1 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

F31-1 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Läs mer

F32 Farligt gods

F32 Farligt gods

Läs mer

F33 Räddningsplats

F33 Räddningsplats

Läs mer

F34 Vägvisare

F34 Vägvisare för gång och cykel

Läs mer

F35 Tabellvägvisare

F35 Tabellvägvisare för gång och cykel

Läs mer

F36 Platsmärke

F36 Platsmärke för gång och cykel

Läs mer

F37 Avståndstavla

F37 Avståndstavla för gång och cykel

Läs mer

F38 Cykelled

F38 Cykelled

Läs mer

F4 Avfartsorienteringstavla

F4 Avfartsorienteringstavla

Läs mer

F5 Vägvisare

F5 Vägvisare

Läs mer

F6 Tabellvägvisare

F6 Tabellvägvisare

Läs mer

F7 Avfartsvisare

F7 Avfartsvisare

Läs mer

F8-1 Körfältsvägvisare

F8-1 Körfältsvägvisare

Läs mer

F8-2 Körfältsvägvisare

F8-2 Körfältsvägvisare

Läs mer

F9 Samlingsmärke för vägvisning

F9 Samlingsmärke för vägvisning

Läs mer