Påbudsmärken

Ref 1 = Normalreflekterande
Ref 2 = Högreflekterande
FDG = Fluorescerande

Mkt liten 300mm
Liten 450mm
Normal 600mm
Stor 900mm
Mkt stor 1200mm


D1-1 Påbjuden körriktning

D1-1 Påbjuden körriktning

Läs mer

D1-2 Påbjuden körriktning

D1-2 Påbjuden körriktning

Läs mer

D1-3 Påbjuden körriktning

D1-3 Påbjuden körriktning

Läs mer

D1-4 Påbjuden körriktning

D1-4 Påbjuden körriktning

Läs mer

D1-5 Påbjuden körriktning

D1-5 Påbjuden körriktning

Läs mer

D1-6 Påbjuden körriktning

D1-6 Påbjuden körriktning

Läs mer

D1-7 Påbjuden körriktning

D1-7 Påbjuden körriktning

Läs mer

D1-8 Påbjuden körriktning

D1-8 Påbjuden körriktning

Läs mer

D10 Påbjudet körfält

D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Läs mer

D11-1 Slut på påbjuden bana

D11-1 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Läs mer

D11-2 Slut på påbjuden bana

D11-2 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Läs mer

D11-3 Slut på påbjuden bana

D11-3 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Läs mer

D11-4 Slut på påbjuden bana

D11-4 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Läs mer

D11-5 Slut på påbjuden bana

D11-5 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Läs mer

D11-6 Slut på påbjuden bana

D11-6 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Läs mer

D11-7 Slut på påbjuden bana

D11-7 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Läs mer

D11-8 Slut på påbjuden bana

D11-8 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Läs mer

D2-1 Påbjuden körbana

D2-1 Påbjuden körbana

Läs mer

D2-2 Påbjuden körbana

D2-2 Påbjuden körbana

Läs mer

D2-3 Påbjuden körbana

D2-3 Påbjuden körbana

Läs mer

D3 Cirkulationsplats

D3 Cirkulationsplats

Läs mer

D4 Påbjuden cykelbana

D4 Påbjuden cykelbana

Läs mer

D5 Påbjuden gångbana

D5 Påbjuden gångbana

Läs mer

D6 Påbjuden gång- och cykelbana

D6 Påbjuden gång- och cykelbana

Läs mer

D7-1 Påbjudna gång- och cykelbanor

D7-1 Påbjudna gång- och cykelbanor

Läs mer

D7-2 Påbjudna gång- och cykelbanor

D7-2 Påbjudna gång- och cykelbanor

Läs mer

D8 Påbjuden ridväg

D8 Påbjuden ridväg

Läs mer

D9 Påbjuden led

D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

Läs mer