Sjövägmärken

Ö=Överstorlek
2000×2040 mm (2040×2040 mm)

N=Normalstorlek
1500×1530 mm (1530×1530 mm)

U=Understorlek
1000×1020 mm (1020×1020 mm)

Ref 1 = Normalreflekterande
Ref 2 = Högreflekterande


S100 Linjefärja

Läs mer

S101 Livsfarlig ledning

Läs mer

S102 Begränsad höjd

Läs mer

S103a Sidomarkering grön

Läs mer

S103b sidomarkering röd

Läs mer

S103c sidomarkering röd

spets nedåt

Läs mer

S104 begränsat vattendjup

Läs mer

S105 begränsad bredd

Läs mer

S106 rörlig bro

Läs mer

S107 vattenarbete

Arbete i eller vid vattnet

Läs mer

S108 badplats

Läs mer

S109 fiskeredskap

Läs mer

S110 kabel och rör

Läs mer

S111 annan fara

Läs mer

S200 förbud

Förbud mot trafik med fritidsfartyg

Läs mer

S201 förbud

Förbud mot trafik med motorbåt

Läs mer

S202 förbud

Förbud mot segling

Läs mer

S203 förbud

Förbud mot brädsegling

Läs mer

S204 förbud

Förbud mot vattenskidåkning

Läs mer

S205 förbud

Förbud mot vattenskoteråkning

Läs mer

S206 förbud

Förbud mot dykning

Läs mer

S207 förbud

Förbud mot ankring

Läs mer

S208 förbud

Förbud mot förtöjning

Läs mer

S209 förbud

Förbud mot sjötrafik

Läs mer

S210 förbud

Förbud mot landstigning

Läs mer

S211 förbud

Förbud mot parkering

Läs mer

S212 fartbegränsning

Läs mer

S213 fartbegränsning upphör

Läs mer

S300 stoppgräns

Läs mer

S301 avge ljudsignal

Läs mer

S302 påbjuden färdriktning

Läs mer

S400 trafik

Trafik med fritidsfartyg tillåten

Läs mer

S401 trafik

Trafik med motorbåt tillåten

Läs mer

S402 segling tillåten

Läs mer

S403 brädsegling tillåten

Läs mer

S404 vattenskidåkning tillåten

Läs mer

S405 vattenskoter

Vattenskoteråkning tillåten

Läs mer

S406 dykning tillåten

Läs mer

S407 ankring tillåten

Läs mer

S408 förtöjning

Förtöjning tillåten

Läs mer

S500 längd

Sträckans längd i meter med början vid märket

Läs mer

S501 längd

Sträckans längd i nautiska mil med början vid märket

Läs mer

S502 längd

Sträckans längd i meter med början bortom märket

Läs mer

S503 längd

Sträckans längd i nautiska mil med början bortom märket

Läs mer

S504 avstånd till

Läs mer

S505 avstånd från

Läs mer

S506 tid

Läs mer

S507 datum

Läs mer

S508 Tilläggstavla

Läs mer

S509 Tilläggstavla

Läs mer

S510 Tilläggstavla

Läs mer

S511 Linfärja

Läs mer

S512 signal

Läs mer

S513 Tilläggstavla

Läs mer

S514 Tilläggstavla

Tilläggstavla som anger riktning och sträcka. Ö=1000mm N=750mm U=500mm

Läs mer

S515 enslinje

Läs mer

S516 fri höjd vid mv

Läs mer