Väjningspliktsmärken


B1 Väjningsplikt

B1 Väjningsplikt

Läs mer

B2 Stopplikt

B2 Stopplikt

Läs mer

B3-1 Övergångsställe

B3-1 Övergångsställe

Läs mer

B3-2 Övergångsställe

B3-2 Övergångsställe

Läs mer

B4 Huvudled

B4 Huvudled

Läs mer

B5 Huvudled upphör

B5 Huvudled upphör

Läs mer

B6 Väjningsplikt mot mötande trafik

B6 Väjningsplikt mot mötande trafik

Läs mer

B7 Mötande trafik har väjningsplikt

B7 Mötande trafik har väjningsplikt

Läs mer