Varningsmärken

Ref 1 = Normalreflekterande
Ref 2 = Högreflekterande
FDG = Fluorescerande

Mkt liten 450mm
Liten 600mm
Normal 900mm
Stor 1200mm
Mkt stor 1350mm


A1-1 Varning för kurva

A1-1 Varning för kurva

Läs mer

A1-2 Varning för kurva

A1-2 Varning för kurva

Läs mer

A10 Varning för slirig väg

A10 Varning för slirig väg

Läs mer

A11 Varning för stenskott

A11 Varning för stenskott

Läs mer

A12-1 Varning för stenras

A12-1 Varning för stenras

Läs mer

A12-2 Varning för stenras

A12-2 Varning för stenras

Läs mer

A13 Varning för övergånsställe

A13 Varning för övergånsställe

Läs mer

A14 Varning för gående

A14 Varning för gående

Läs mer

A15 Varning för barn

A15 Varning för barn

Läs mer

A16 Varning för cykel- och moped

A16 Varning för cykel- och moped

Läs mer

A17 Varning för skidåkare

A17 Varning för skidåkare

Läs mer

A18 Varning för ridande

A18 Varning för ridande

Läs mer

A19-1 Varning för djur

A19-1 Varning för djur

Läs mer

A19-3 Varning för djur

A19-3 Varning för djur

Läs mer

A19-4 Varning för djur

A19-4 Varning för djur

Läs mer

A19-5 Varning för djur

A19-5 Varning för djur

Läs mer

A19-6 Varning för djur

A19-6 Varning för djur

Läs mer

A19-7 Varning för djur

A19-7 Varning för djur

Läs mer

A2-1 Varning för flera farliga kurvor

A2-1 Varning för flera farliga kurvor

Läs mer

A2-2 Varning för flera farliga kurvor

A2-2 Varning för flera farliga kurvor

Läs mer

A20 Varning för vägarbete

A20 Varning för vägarbete

Läs mer

A21 Slut på sträcka med vägarbete

A21 Slut på sträcka med vägarbete

Läs mer

A22 Varning för flerfärgssignal

A22 Varning för flerfärgssignal

Läs mer

A23 Varning för lågt flygande flygplan

A23 Varning för lågt flygande flygplan

Läs mer

A24-1 Varning för sidvind

A24-1 Varning för sidvind

Läs mer

A24-2 Varning för sidvind

A24-2 Varning för sidvind

Läs mer

A25 Varning för mötande trafik

A25 Varning för mötande trafik

Läs mer

A26 Varning för tunnel

A26 Varning för tunnel

Läs mer

A27 Varningsskylt

A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

Läs mer

A28 Varning för vägbanekorsning

A28 Varning för vägbanekorsning

Läs mer

A29-1 Varning för vägkorsning

A29-1 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-10 Varning för vägkorsning

A29-10 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-11 Varning för vägkorsning

A29-11 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-12 Varning för vägkorsning

A29-12 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-13 Varning för vägkorsning

A29-13 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-14 Varning för vägkorsning

A29-14 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-15 Varning för vägkorsning

A29-15 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-16 Varning för vägkorsning

A29-16 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-17 Varning för vägkorsning

A29-17 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-18 Varning för vägkorsning

A29-18 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-19 Varning för vägkorsning

A29-19 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-2 Varning för vägkorsning

A29-2 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-20 Varning för vägkorsning

A29-20 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-21 Varning för vägkorsning

A29-21 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-3 Varning för vägkorsning

A29-3 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-4 Varning för vägkorsning

A29-4 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-5 Varning för vägkorsning

A29-5 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-6 Varning för vägkorsning

A29-6 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-7 Varning för vägkorsning

A29-7 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-8 Varning för vägkorsning

A29-8 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A29-9 Varning för vägkorsning

A29-9 Varning för vägkorsning där anslutande väg har väjningsplikt

Läs mer

A3 Varning för nedförslutning

A3 Varning för nedförslutning

Läs mer

A30 Varningsskylt

A30 Varning för cirkulationsplats

Läs mer

A31 Varningsskylt

A31 Varning för långsamtgående fordon

Läs mer

A32 Varningsskylt

A32 Varning för fordon med förspänt dragdjur

Läs mer

A32-2 Varningsskylt

A32-2 Varning för fordon med förspänt dragdjur

Läs mer

A32-3 Varningsskylt

A32-3 Varning för fordon med förspänt dragdjur

Läs mer

A33-H Varning för terrängskotertrafik

A33-H Varning för terrängskotertrafik

Läs mer

A33-V Varning för terrängskotertrafik

A33-V Varning för terrängskotertrafik

Läs mer

A34 Varning för kö

A34 Varning för kö

Läs mer

A35 Varning för järnvägskorsning med bommar

A35 Varning för järnvägskorsning med bommar

Läs mer

A36 Varning för järnvägskorsning utan bommar

A36 Varning för järnvägskorsning utan bommar

Läs mer

A37 Varning för korsning med spårvagn

A37 Varning för korsning med spårvagn

Läs mer

A38-1 Avstånd till plankorsning

A38-1 Avstånd till plankorsning

Läs mer

A38-2 Avstånd till plankorsning

A38-2 Avstånd till plankorsning

Läs mer

A38-3 Avstånd till plankorsning

A38-3 Avstånd till plankorsning

Läs mer

A39-1 Kryssmärke

A39-1 Kryssmärke

Läs mer

A39-2 Kryssmärke

A39-2 Kryssmärke

Läs mer

A39-3 Kryssmärke

A39-3 Kryssmärke

Läs mer

A39-4 Kryssmärke

A39-4 Kryssmärke

Läs mer

A4 Varning för stigning

A4 Varning för stigning

Läs mer

A40 Varning för annan fara

A40 Varning för annan fara

Läs mer

A5-1 Varning för avsmalnande väg

A5-1 Varning för avsmalnande väg

Läs mer

A5-2 Varning för avsmalnande väg

A5-2 Varning för avsmalnande väg

Läs mer

A5-3 Varning för avsmalnande väg

A5-3 Varning för avsmalnande väg

Läs mer

A6 Varning för bro

A6 Varning för bro

Läs mer

A7 Varning för kaj

A7 Varning för kaj

Läs mer

A8 Varning för ojämn väg

A8 Varning för ojämn väg

Läs mer

A9-1 Varning för farthinder

A9-1 Varning för farthinder

Läs mer

A9-2 Varning för farthinder

A9-2 Varning för farthinder

Läs mer