Vattenskyddsområde

Utmärkning av vattenskyddsområden är en frivillig uppgift för kommuner i samverkan med väghållare eller i vissa fall sjöfartsverket. Nuvarande skyltning längs våra vägar visar varierande kvalité och är inte alltid helt lätta att tolka. Detta inte minst mot bakgrund att den tunga trafiken allt mer internationaliseras. En förnyelse av skyltningen är därför i många fall aktuell. Skyltar för uppmärksammande av vattenskyddsområden är inte reglerade i  vägmärkesförordningen, VMF, och är därför i formell mening inte vägmärken. De är i stället att betrakta som skyltar. Skyltar i lagens mening är inte underkastade krav på standardisering av form, färg och typsnitt. En enhetlig utmärkning är däremot ett allmänt önskemål.

Går även att få i valfri storlek. Självhäftande dekal eller monterad på plan/kantbockad 1 mm alu.plåt. reflex eller folie.

Detaljerad information

Ingen detaljerad information för tillfället.