Euro-ORMS

Fernbedienung_2011_VWTLED01

PORTALSIGNALERINGS SYSTEM
Stora och tunga fordon kan skymma trafikskyltar för andra förare, framför allt på flerfiliga motorvägar. Risken för att en personbilsförare missar skylten är stor, eftersom föraren har mycket lite tid på sig att upptäcka och läsa informationen. När en personbil passerar en långtradare på vänster sida skyms förarens sikt mot skyltarna på vägens högra sida under en viss sträcka. Ännu svårare att se skyltarna blir det om två eller fler långtradarchaufförer kompiskör i det högra körfältet.

Två långtradare kan skymma en personbilförares sikt under ungefär 140 m och tre långtradare kan skymma trafikskyltarna under ca 320 m! Risken för att trafikskyltarna skyms elimineras inte genom att skyltarna placeras annorlunda i det vågräta eller lodräta planet. I stället kan det vara nödvändigt att komplettera skyltarna med portalskyltar vid farliga ställen (kritiska skyltar).

Horizont Klemmfix Euro-ORMS är den idealiska lösningen på sådana problem. En portal med en VMS-skylt med fullmatris placerad sex meter ovanför körbanan säkerställer bästa tänkbara synlighet. Portalskyltens övre del kan visa rödvita trafiksymboler medan den undre delen visar text och/eller trafiksymboler i gult eller vitt. Skyltarna monteras på en mycket robust släpvagn tillverkad av rostfritt stål. Eftersom skyltar med stora frontskärmar av karbonatplast kan ge upphov till störande reflexer som gör det svårare att se informationen levereras Horizont Klemmfix
Euro-ORMS alltid med ickereflekterande front.

Euro-ORMS-2 DSC_0293

 

Euro-ORMS-1

 

 
Släpvagn, axel med frihjulsanordning:

Bruttovikt 2000 kg
Vikt 1600 kg
Nyttolast 400 kg
Längd x bredd 5995 x 2200 mm
Höjd, transport 3260 mm
Höjd, användning 6100 mm
Dubbel axel 2 x 1350 kg
4 stödfötter med vev (hydrauliska som tillval)

Portal (hydraulisk):
Portal (l x h): 3350 x 1150 mm
Genomfartshöjd: Max. 4700 mm

Elektrisk och hydraulisk:
Lyftarm och portal är hydrauldrivna och säkras med stoppventiler, dubbla sensorer och andra säkerhetsåtgärder. Manöverenhet för elkomponenter och hydraulik i kopplingsskåpet.

Strömkälla:
Blockbatteri med hög kapacitet 12 V / 780 Ah ca. 1500 cykler.

SPECIFIKATIONER
– kan visa trafikskyltar som uppfyller lagkraven
– kan visa upp till sex sidor samtidigt
– kan visa animeringar och text på samma gång
– kan visa information statiskt, blinkande eller alternerande
– kan visa röda och vita eller gula trafiksymboler
– kan visa text, riktningspilar, animerade skyltar eller kombinationer av dessa
– varje lysdiod är separat inkapslad i en lins för extra hög tydlighet och ljusstyrka
– skärmarna förorsakar inga reflexer
– inget fantomljus
– kan programmeras av användaren
– bibliotek för upp till 1 500 symboler eller meddelanden
– 9 ljusstyrkenivåer och automatisk inställning via fotosensor
– avancerad trafikvarning tack vare halogenlampor med hög ljusintensitet
– trådlös användning via handenhet med pekskärm
– halogenbelysning med hög ljusintensitet, 340 mm, certifierad av

BASt enligt standarderna TL-Warnleuchten, WL 7 och EN 12352, klass L9L/L9H
– trafikvarningen syns på flera kilometers håll
– lysdiodernas betraktningsvinkel: 20-23°, ljusstyrka: upp till 34 600 cd