Öka säkerheten med Pollare

Essentiell del av trafikmiljön påkörningsbara minskar skaderisker och håller formen efter 1500 överkörningar. Låga underhållskostnader, syns tydligt i mörker och är enkla att installera.

Hjälp med din order?

Behöver du en anpassad lösning eller hjälp med din order, kontakta mig:

Tel: 054 202 01 55
Mob: 054 202 01 55 (även sms)
E-post: roy.ottoson@provia.se