Trafik- och vägavstängning

Provias variosystem är en ovärderlig resurs när det gäller avstängningar och tillfälliga insatser vid vägarbeten. Systemet är inte bara enkelt att använda, utan det garanterar också en smidig och effektiv process, vilket minskar arbetsbelastningen och ökar säkerheten för alla inblandade

Tillfällig vägavstängning

När det kommer till ombyggnationer eller arbete på offentliga gator och vägar, är rätt avstängningsmaterial avgörande. För att garantera säkerheten för både trafikanter och vägarbetare, levererar vi godkända lösningar som är skräddarsydda för ditt projekt

Hjälp med din order?

Behöver du en anpassad lösning eller hjälp med din order, kontakta mig:

Tel: 054 202 01 55
Mob: 054 202 01 55 (även sms)
E-post: roy.ottoson@provia.se