Till CE-märkningen ska det också finnas en prestandadeklaration. En märkning kommer att finnas kvar som ett komplement till CE-märkningen för att visa att svenskt regelverk efterlevs.


Nedan hitta ni prestandadeklaration för våra produkter:

Prestandadeklaration 2 KKR

Prestandadeklaration 5.3 Vägmärke

Prestandadeklaration 5.5 Vägmärke

Prestandadeklaration 5.8 och 5.9 Vägmärke

Prestandadeklaration 7 Stolprör