Vår affärsidé bygger på genuin kunskap

AB Provia Vägmärkning har som målsättning att förse marknaden med varor av hög kvalitet. Produkterna skall höja säkerheten, underlätta hantering och sänka kostnaderna vid drift och anläggning av gator, vägar och liknande miljöer. Produkternas utformning/framställning skall influeras av ett starkt miljötänkande. Vi skall vara flexibla ifråga om utveckling och trafiksäkerhet. Vi skall växa med marknadens krav och anpassa produktionen successivt för att verka på lång sikt.

Vi för idag ett mycket brett sortiment av produkter för dessa ändamål. AB Provia Vägmärkning är grundat 1971, därmed ett av de äldsta i branschen. Vi  representerar sedan 1987 trafiksäkerhetsprodukter från ett av Europas ledande företag, Horizont-Klemmfix i form av Generalagent.

Vårt huvudkontor ligger i Skoghall i Hammarö kommun där vi har lager och tillverkning. Vi finns även representerade med en depå i Stockholm.

Tillverkning

I Skoghall har vi egen tillverkning av vägmärken, tilläggstavlor, vägvisare, avstängningsmaterial m.m. Detta göra oss flexibla, oberoende och det ger möjligheter till snabb leverans, även av specialskyltar.

Kvalitetsarbete

Vi sätter alltid kundens krav och förväntningar i centrum. Det är därför vår uppgift att säkerställa rutiner och arbetsförfarande för att tillgodose kunden med högsta kvalitet och service. Samtliga anställda är ansvariga för kvalitet och service i alla led: Från första kontakten till leverans av våra produkter och tjänster.

Vårt mål är att leverera rätt produkt i rätt tid och till rätt plats.

Miljöarbete

AB Provia Vägmärkning eftersträvar att ständigt finna förbättringar inom miljöområdet och att ständigt finna vägar för att minska företagets miljöpåverkan. Vi söker ständigt efter risker till miljöfarliga föroreningar och utsläpp för att kunna minimera dessa.

De varor vi distribuerar skall i möjligaste mån vara tillverkade av återvunnet eller återanvändningsbart material. Varor som innehåller miljöfarliga ämnen väljer vi bort så mycket vi kan.

Det förbrukningsmaterial som används skall i största möjliga mån vara miljömärkt och förbrukat material skall återvinnas där miljövinster kan uppnås.

Kortsiktiga och långsiktiga mål i miljöplanen skall följas upp och uppdateras regelbundet. Den miljölagstiftning som finns inom det område företaget verkar skall följas till fullo.