Enkel avstängning

Provias variosystem underlättar för oss vid avstängning och tillfälliga jobb vid vägen. Enkelt och smidigt

Anders S

Tillfällig avstängning

Inget mer strul med trasiga stolpar eller långa monteringstider. Provia Vario Systems gör det
möjligt att placera ut föreskrivna vägmärken på ett ögonblick. Det unika Click-systemet kan
monteras på alla standard vägmärken och är lika lätt att montera som att demontera.

Hjälp med din order?

Behöver du en anpassad lösning eller hjälp med din order, kontakta mig:

Tel: 054 202 01 55
Mob: 054 202 01 55 (även sms)
E-post: roy.ottoson@provia.se