Robin Nordin utsedd till ny VD för AB Provia vägmärkning

Robin Nordin utsedd till ny VD för AB Provia vägmärkning

Gata & Park mässa i Göteborg Läsning Robin Nordin utsedd till ny VD för AB Provia vägmärkning 3 minuter Nästa En dag med brandmännen i Sverige

Till ny VD för Provia landade valet på Robin Nordin, 43 år. Robin är idag marknads- och försäljningschef och känner bolaget och dess möjligheter väl. Robin tillträder sin nya befattning den 1 januari 2023 och Provia ser fram emot fortsatt arbete för att skapa en säker arbetsmiljö för de som har vägen som arbetsplats.

Robin Nordin ny VD för Provia

"Med sin bakgrund i branschen har Robin Nordin god förståelse för både utmaningar och möjligheter och har i sin nuvarande roll, tillsammans med sina kollegor, skapat fin tillväxt i bolaget", säger Elisabeth Nagy, avgående VD.

 - Alla som har vägen som arbetsplats skall komma hem till sin familj och få se sina barn växa upp. Att befinna sig på en säker arbetsplats när vägen är avstängd och trafiken susar förbi är A och O. När trafiken ska samsas med de som arbetar på vägen blir det extra viktigt med tydliga markeringar och skyltning, säger Robin Nordin.

Provia, säkerhet på alla vägar

Provia är idag ett av Sveriges bästa produktbolag i sin genre, specialiserat på avstängningsmaterial till vägarbetsbranschen. Provia har banat väg genom att bland annat förse marknaden med lösningar såsom Vario-systemet som numera är branschstandard, och ser ljust på framtida säkerhetslösningar.

- Vi jobbar för att vara i framkant och stärka en säker arbetsplats, för både arbetare som trafikanter, med våra produkter. Genom att höja säkerheten och underlätta hanteringen, sänker vi också kostnader vid drift och anläggning av gator, vägar och liknande miljöer, berättar Robin.

Robin Nordin kommer med ett stort eget driv och viktig kompetens att ytterligare stärka Provia i vår gemensamma nollvision där vi aktivt ska minska antalet som dör eller skadas allvarligt i trafiken, säger Elisabeth.

Kontakt
Robin Nordin, tillträdande vd för AB Provia
Mail: robin.nordin@provia.se
Telefon: 0722- 166690

Om AB Provia Vägmärkning

AB Provia Vägmärkning har som målsättning att förse marknaden med varor av hög kvalitet. Vi växer med marknadens krav och anpassar produktionen successivt för att verka på lång sikt. AB Provia för idag ett mycket brett sortiment av produkter för dessa ändamål.

AB Provia Vägmärkning grundades 1971 och är därmed ett av de äldsta i branschen.
Huvudkontoret ligger i Skoghall, Hammarö kommun, där huvudlaget samt tillverkningen finns. Provia finns även representerade med en depå i Stockholm.

En del av Söderbergsföretagen

Provia Vägmärkning AB är en del av Söderbergföretagens affärsområde Infrastruktur där Elisabeth Nagy är affärsområdeschef, och har fyra systerbolag; AB Blinkfyrar, Normiopaste, Normivalaistus och Normilouhinta. Samhörigheten innebär värdefulla möjligheter till kunskapsdelning och synergieffekter. Elisabeth Nagy, som idag är VD för AB Provia, tillträder den 1/1-23 som styrelseordförande för AB Provia.