41 produkter
Sortera efter
Sortera efter
C31 Hastighetsbegränsning C31 Hastighetsbegränsning
C3 Förbud mot trefik med annat motordrivet fordon än moped klass II C3 Förbud mot trefik med annat motordrivet fordon än moped klass II
C2 Förbud mot trafik med fordon C2 Förbud mot trafik med fordon
C2 Förbud mot trafik med fordon
Rea-prisFrån 701 kr
C7 Förbud mot trafik med tung trafik
C20 Begränsad bruttovikt på fordon 600 mm
C35 Förbud att parkera fordon C35 Förbud att parkera fordon
C35 Förbud att parkera fordon
Rea-prisFrån 786 kr
C17 Begränsad fordonshöjd 600 mm
C11 Förbud mot trafik med moped klass II C11 Förbud mot trafik med moped klass II
C5 Förbud, motorcykel & moped 600 mm
C41 Slut på ändmålsplats C41 Slut på ändmålsplats
C40 Ändamålsplats C40 Ändamålsplats
C40 Ändamålsplats
Rea-pris857 kr
C15 Förbud mot gångtrafik 600 mm
C1 Förbud mot infart med fordon C1 Förbud mot infart med fordon
C1 Förbud mot infart med fordon
Rea-prisFrån 786 kr
C9 Förbud, fordon med farligt gods 600 mm
C8 Förbud, traktor och motorredskap 600 mm
C6 Förbud, fordon med släp 600 mm
C43 Slut på vändplats C43 Slut på vändplats
C43 Slut på vändplats
Rea-pris857 kr
C42 Vändplats C42 Vändplats
C42 Vändplats
Rea-pris857 kr
Slut på ambulansplats 400x600 mm
C4 Förbud, motorfordon >2 hjul 600 mm
C39 Förbud att stanna och parkera fordon C39 Förbud att stanna och parkera fordon
C38 Datumparkering 600 mm
C37 Förbud, parkera fordon jämnt datum 600 mm
C36 Förbud, parkera fordon udda datum 600 mm
C34 Stopp för angivet ändamål C34 Stopp för angivet ändamål
C30 Slut förbud, omkörning med lastbil 600 mm
C29 Förbud, omkörning med lastbil 600 mm
C28 Slut på förbud mot omkörning 600 mm
C27 Förbud mot omkörning 600 mm
C26 Förbud mot U-sväng 600 mm
C25 Förbud mot sväng i korsning C25 Förbud mot sväng i korsning
C24 Begränsat boggitryck 600 mm
C23 Begränsat axeltryck 600 mm
C22 Bärighetsklass C22 Bärighetsklass
C22 Bärighetsklass
Rea-pris948 kr
C21 Begränsad bruttovikt fordon & fordonståg 600 mm
C19 Minsta avstånd 600 mm
C18 Begränsad fordonslängd 600 mm
C16 Begränsad fordonsbredd 600 mm
C14 Förbud mot ridning 600 mm
C13 Förbud mot trafik, terrängfordon 600 mm
C10 Förbud mot cykel & moped kl II 600 mm